Our Vision

Supporting loving and secure relationships for all children.
He whakapiringa tika hei āhuru mōwai mō ngā tamariki katoa.

Our Purpose

To provide programmes and training, for parents and professionals, that keeps our children in mind and supports their early, optimal, social and emotional development.
Ko tā mātou whāinga he whakahaere i ngā akoranga mō ngā mātua me ngā kaimahi, e aro atu ana ki ngā tamariki me tō rātou tipu tika. He tipu moata, he tipu whai manaaki, he tipu whai aroha, ā, he tipu whai māramatanga anō hoki.